Modyfikowanie pliku przy użyciu wyrażenia regularnego w PowerShell