Explicit loading w Entity Framework

Explicit loading w Entity Framework daje możliwość ręcznego kontrolowania interakcji z bazą danych. Dzięki temu właściwie w każdym momencie możemy zażądać załadowania danych a Entity Framework to wykona. Mechanizm ten może być używany razem z lazy i eager loading opisanymi tutaj albo je w ogóle zastąpić.

Continue reading


Eager Loading w Entity Framework

Eager loading w platformach ORM opisałem we wpisie Lazy loading i eager loading. W tym wpisie opiszę jak użyć eager loading w Entity Framework. Pokażę również jak użycie eager loading przekłada się na zapytania do bazy danych. W przykładach będę używał konfiguracji z bazą danych PostgreSQL, którą opisałem w tym wpisie.

Continue reading


Lazy loading w Entity Framework

Koncepcję lazy loading w platformach ORM opisałem we wpisie Lazy loading i eager loading. W tym wpisie pokażę przykłady użycia lazy loading w Entity Framework. Pokażę również jakie zapytania są wysyłane do bazy danych. W przykładach będę używał konfiguracji z PostgreSQL, którą opisałem we wpisie: Entity Framework i Postgresql.

Continue reading


Entity Framework i PostgreSQL

Nie znalazłem nigdzie opisu po polsku jak używać Entity Framework z PostgreSQL, postanowiłem opisać moje próby. W dużej części ten opis bazuje na anglojęzycznym opisie Brice’a Lambsona „Entity Framework on PostgreSQL”.

Do połączenia PostgreSQL z Entity Frameworkiem użyjemy data providera Npgsql. Niestety nie wspiera on tworzenia bazy, musimy ją stworzyć ręcznie. Z kronikarskiego obowiązku muszę też wspomnieć, że istnieje jeszcze jeden data provider dla Postgresql – Devart dotConnect for PostgreSQL jest to produkt komercyjny i wydaje się bardziej rozbudowany niż Npgsql.

Continue reading


ORM i .NET – zapowiedź

Obecnie tworzę cykl wpisów na temat systemów ORM (Object-relational mapping) dostępnych dla platformy .NET, na pewno opiszę sposoby konfiguracji Entity Frameworka i NHibernate. Wpisy będą z perspektywy osoby uczącej się tych systemów, będę próbował porównywać oba te systemy i testować te same przykłady przy ożyciu obu rozwiązań.

Będę używał najnowszych stabilnych wersji dostępnych przez NuGeta, czyli w tym momencie Entity Framework 5 i NHibernate 3.3

Opublikowane wpisy:

Entity Framework i PostgreSQL

NHibernate i PostgreSQL

Fluent NHibernate – NHibernate bez XML

hbm2ddl – przydatne narzędzie w NHibernate

NHibernate.Mapping.Attributes