Jak wyłączyć gesty Windows 8 na touchpadzie

Windows 8 ponieważ jest przystosowany do współpracy z ekranami dotykowymi można kontrolować przy użyciu gestów. Przeciągając palcem w określony sposób wywołujemy różne zachowania systemu, np. przeciągając palcem od lewej krawędzi do środka możemy przełączać się między aplikacjami.

Gesty te zostały zmapowane również na touchpady firmy Synaptics, czyli przeciągając od lewej krawędzi touchpada do środka zmieniamy aplikację. Ponieważ ja raczej korzystam z lewej części touchpada, strasznie irytowało mnie przełączanie się aplikacji, gdy tego nie chciałem. Przypuszczam, że nie jestem jedyny to publikuję opis jak to wyłączyć. Continue reading


Modyfikowanie pliku przy użyciu wyrażenia regularnego w PowerShell

Ostatnio musiałem skonwertować zawartość pliku tekstowego do innego formatu. Normalnie zrobiłbym to przy użyciu komendy sed pod linuksem. Jak na złość nie miałem dostępu do żadnej maszyny z Linuksem. Po chwili szukania okazało się, że bardzo łatwo zrobić to samo w windowsowym powershellu. Continue reading


Posted in Programming | Tagged , , | Możliwość komentowania Modyfikowanie pliku przy użyciu wyrażenia regularnego w PowerShell została wyłączona

Explicit loading w Entity Framework

Explicit loading w Entity Framework daje możliwość ręcznego kontrolowania interakcji z bazą danych. Dzięki temu właściwie w każdym momencie możemy zażądać załadowania danych a Entity Framework to wykona. Mechanizm ten może być używany razem z lazy i eager loading opisanymi tutaj albo je w ogóle zastąpić.

Continue reading


Eager Loading w Entity Framework

Eager loading w platformach ORM opisałem we wpisie Lazy loading i eager loading. W tym wpisie opiszę jak użyć eager loading w Entity Framework. Pokażę również jak użycie eager loading przekłada się na zapytania do bazy danych. W przykładach będę używał konfiguracji z bazą danych PostgreSQL, którą opisałem w tym wpisie.

Continue reading


Lazy loading w Entity Framework

Koncepcję lazy loading w platformach ORM opisałem we wpisie Lazy loading i eager loading. W tym wpisie pokażę przykłady użycia lazy loading w Entity Framework. Pokażę również jakie zapytania są wysyłane do bazy danych. W przykładach będę używał konfiguracji z PostgreSQL, którą opisałem we wpisie: Entity Framework i Postgresql.

Continue reading


Lazy loading i eager loading – ORM

Platformy ORM (takie jak Entity Framework i NHibernate) pozwalają nam pracować z relacyjną bazą danych przy użyciu obiektów, a relacje między tabelami reprezentowane są w obiektach jako referencje do innych obiektów albo kolekcji. Podczas pobierania danych z bazy tworzone są obiekty, z odpowiednio wypełnionymi wartościami. Systemy ORM dają nam dwa możliwe tryby pobierania danych z bazy: lazy loading i eager loading. W tym wpisie opiszę jak działają te tryby i jakie są między nimi różnice.

Continue reading


Posted in .NET, Programming | Tagged | Możliwość komentowania Lazy loading i eager loading – ORM została wyłączona

OpenAccess ORM

OpenAcess ORM stworzony przez Telerika jest kolejnym po Entity Framework i NHibernate systemem ORM dla .NET. OpenAccess jest rozbudowaną aplikacją, ale w tym wpisie ograniczę się tylko na podejściu ‚code first’, czyli najpierw piszemy kod a baza zostanie wygenerowana automatycznie. Stworzę podobny przykład jak we wpisie Entity Framework i PostgreSQL.

Continue reading


NHibernate.Mapping.Attributes

NHibernate używa do mapowania modelu plików XML, Fluent NHibernate zamienił pliki XML na zwykły kod, NHibernate.Mapping.Attributes wprowadza kolejne udogodnienie – tworzenie mapowania za pomocą atrybutów już podczas definiowania modelu. Brzmi fajnie, zobaczmy jak to wygląda w praktyce…

Continue reading


hbm2ddl – przydatne narzędzie w NHibernate

Co to jest hbm2ddl?

hbm2ddl jest narzędziem wchodzącym w skład pakietu NHibernate . Służy ono do tworzenia, aktualizacji i sprawdzenia poprawności bazy danych na podstawie modelu. Niestety dokumentacja do niego jest dość uboga… Wspominałem o nim przy okazji wpisów na temat konfiguracji NHibernate i PostgreSQL i opisu Fluent NHibernate . W tym wpisie pokażę kilka przykładów jak można wykorzystać hbm2ddl.

Continue reading


Fluent NHibernate – NHibernate bez XML

Przy okazji wpisu o konfiguracji NHibernate i PostgreSQL stwierdziłem, że tradycyjny sposób mapowania modelu za pomocą plików XML jest mniej wygodny niż ten używany w Entity Framework. Narzędziem, które ma usprawnić korzystanie z NHibernate jest Fluent NHibernate. Zobaczmy jak nasz przykład będzie wyglądał przy użyciu Fluent NHibernate.

Continue reading